Javna finančna sredstva

GoOpti je uspešno kandidiral na javnih razpisih za evropska in nacionalna sredstva namenjena raziskavam in razvoju. Spodaj je pregled zaključenih projektov in projektov v teku.

Internacionalizacija: TRŽNA RAZISKAVA – ANALIZA POTENCIALA ZA VSTOP NA TRG VELIKE BRITANIJE

V okviru Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 je GoOpti pridobil sofinanciranje javne agencije SPIRIT za izvedbo operacije: Tržna raziskava – analiza potenciala za vstop na trg Velike Britanije.

Cilji operacije:

 • določiti obseg in način vstopa na novi trg,
 • opredeliti konkurenčnost storitev in postaviti ustrezno konkurenčno cenovno politiko.

Namen operacije je izvedba tržne raziskave za umestitev ponudbe v novo tržno okolje.

Operacija se zaključi marca 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Izboljšanje poslovnih procesov: UVEDBA PROCESA OPTIMIZACIJE KONVERZIJE IN BI PLATFORME

GoOpti je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018 javne agencije SPIRIT z operacijo: UVEDBA PROCESA OPTIMIZACIJE KONVERZIJE IN BI PLATFORME

1. Napredna obdelava podatkov in sistem za poslovno odločanje BI

Analitičen (data-driven) pristop in sistem, ki omogoča agilno obdelavo podatkov je ključ za glavne procese (digitalni marketing, spletna prodaja, upravljanje s prihodki).

2. Proces optimizacije konverzije in testiranja

Proces nenehne optimizacije konverzije je edini način za dolgoročno rast spletne prodaje. Proces optimizacije konverzije bomo uvedli po preverjeni metodologiji, prilagojeni za našo branžo (travel and transportation).

Cilji operacije:

 • Hitrejša obdelava podatkov in sprejemanje boljših poslovnih odločitev
 • Boljše upravljanje s prihodki in cenami na podlagi podatkov
 • Višja konverzija in rast spletne prodaje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila uspešno izvedena in končana avgusta 2018.

 

SME Instrument (faza 2): "GoOpti - Profitable, Smart and Professional DRT over Long Distances"

Leta 2016 je GoOpti uspešno kandidiral na razpisu SME Instrument (faza 2) s projektom "GoOpti - Profitable, Smart in Professional DRT over Long Distances".

Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti hitro rastoč, donosen, pameten in razširljiv podatkovni sistem z doseganjem dveh posebnih ciljev:
1) vzpostavljen DRT na multi-regijskem trgu;
2) potrjen poslovni model preizkušen na oddaljeni regiji, s čimer potrdimo potencial za hitro in stroškovno učinkovito rast.

Dveletni projekt se je končal 30. junija 2018 s temi rezultati:

 • razvit in potrjen regionalni DRT kot podlaga za širitev;
 • prilagodljiv informacijski sistem s podatkovnimi in pametnimi transportnimi rešitvami za izgradnjo donosnega multilokalnega trga;
 • nova regionalna vozlišča;
 • potrjen procesni model in strategija rasti za sistematično širitev na tujih trgih.

 

URBAN-E: Elektromobilnost v mestnih vozliščih v kohezijskih državah

Projekt vključuje 9 partnerjev iz držav EU, med katerimi podjetje Petrol nastopa kot vodilni partner, GoOpti pa nastopa kot eden od konzorcijskih partnerjev. Projekt predvideva uporabo infrastrukture za AC in DC polnjenje v treh osrednjih mestnih vozliščih (Ljubljana, Bratislava, Zagreb), ki bodo v celoti vključeni v prometne strategije mest (skupaj je predvidena postavitev 167 polnilnih točk). V jedru omrežja bo 21 multi-modalnih polnilnih vozlišč, ki bodo gradili omrežje okrog katerega bo vzpostavljena dodatna infrastruktura, ki bo zadostila potrebam uporabnikov. Ta vključuje urbano DC, urbano AC in DC polnjenje za dolge razdalje ter intermodalne in inovativne storitve zelene mobilnosti (e-taxi, e-car sharing, e-shuttle, e-logistika).

Vloga GoOpti v tem projektu je izvedba pilota s 4 električnimi vozili na relaciji med Ljubljano in Zagrebom.

Projekt se je začel marca 2017 in se konča decembra 2020.

 

EDISON WINCI – Razvoj infrastrukture, kompetenc in gradnikov poslovnih modelov logističnih sistemov električnih vozil z brezkontaktnim polnjenjem

Projekt EDISON WINCI naslavlja celovit pristop k doseganju okolijskih ciljev preko razvoja novih, zelenih tehnologij v mobilnosti, saj le-ta prispeva k okvirno 30 % celotnih emisij CO2, poleg tega pa je predvsem v večjih urbanih mestih, skoraj v celoti vir škodljivih emisij prašnih delcev in NOx.

Razvoj novih rešitev, kot je razvoj čistejših vozil, poleg spremembe obnašanja uporabnikov zahteva tudi spremembo obnašanja ponudnikov novih čistejših rešitev oz. poslovnih modelov, ki spremembo v prvi vrsti sploh omogočajo. Če želimo doseči tako celovite preboje, pa so potrebni tudi celoviti pristopi in razvoj rešitev, ki bodo uporabnikom omogočali enostaven prehod k novim tehnologijam ob večjem udobju in boljši uporabniški izkušnji ter jih spodbujali k širjenju in vnovični uporabi zelene mobilnosti.

Projekt kot enega od ključnih tehnoloških omogočiteljev (KET) preboja pri razvoju in implementaciji tehnologij za zeleno mobilnost naslavlja tehnologijo brezžičnega polnjenja. Ta temelji na ustvarjanju magnetnega polja in posledično električnega toka med oddajnimi tuljavami v vozišču oz. vozni podlagi ter sprejemnimi tuljavami v vozilu.

Projekt EDISON WINCI razvija rešitev, ki bo s pomočjo brezkontaktnega polnjenja omogočala:

 • zmanjšanje količine potrebnih baterij in s tem zmanjšanje teže in cene vozila,
 • bistveno daljše dosege električnih vozil (z več polnjenji na vmesnih postankih),
 • enostavno polnjenje (v dinamični izvedbi brez nepotrebnih in neželenih postankov),
 • zmanjšanje negativnega okoljskega vpliva proizvodnje in razgradnje baterij in
 • enostavno zaračunavanje stroškov porabljene električne energije,

s čimer bodo električna vozila postala privlačnejša, njihova uporaba pa bo omogočala več udobja v primerjavi s klasičnimi vozili.

Projekt poteka od oktobra 2019 in traja do maja 2022. Njegova skupna vrednost znaša 8.114.325,80 EUR in je sofinancirana v višini 3.131.129,07 EUR s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj